Fumigasyon

 • Fumigasyon

  Fümigasyon, kapalı bir alanın içindeki haşereleri boğmak veya zehirlemek için gazlı böcek ilacı veya fumigantlarla bir alanı tamamen dolduran bir haşere kontrol yöntemidir. Binalardaki (yapısal fümigasyon), toprak, tahıl ve zirai ürünlerdeki zararlıları kontrol etmek için kullanılır. Ayrıca egzotik organizmaların transferini önlemek için ithal veya ihraç edilecek ürünlerin işlenmesi sırasında da kullanılmaktadır. Bu yöntem aynı zamanda yapının kendisini de etkiler. Ahşap üreticileri adına da kullanılmaktadır. Kuru odun termitleri gibi fiziksel yapıya zarar veren haşereleri ve zararlı böcekleri engeller ve etkiler.

  Çadır fümigasyon
  Fümigasyon genellikle şu aşamaları içerir: İlk olarak, fümigasyon için amaçlanan alan kapalı bir ortam oluşturmak için tamamen kaplanır. Sonra, fumigant, fumigasyon yapılacak alana bırakılır. Fümigant gazı boşluktan süzülür ve alandaki herhangi bir istilacıyı öldürür. Öldürürken, alan belirli bir süre boyunca izole tutulur. Son olarak, alan havalandırılarak zehirli gazların alandan çıkması sağlanır ve insanların girmesi için güvenli hale gelir. Uygulama başarılı olursa, fümigasyon yapılan alan artık güvenli ve haşere içermez.
  Ameliyathaneler
  Hastane yüzeylerindeki mikrobiyal ajanları azaltmak ve cerrahi alan enfeksiyonlarını kontrol altına almak için yüksek konsantrasyonlarda toksik kimyasallara sahip hastane odalarının fümigasyonu önerilir. Formaldehit fümigasyonu, mikrobiyolojik temizliğin gerekli olduğu alanlar için uzun zamandan beri kabul görmüş bir yöntem olmuştur. Formaldehit buharı ile fumigasyon, bilinen ve en yaygın kullanılan yöntemdir, çünkü maliyet-etkin bir prosedürdür. Ancak, güvenlik ve etkinlik endişeleri nedeniyle alternatif yöntemler aranır. Buharlaştırılmış hidrojen peroksit, aseptik işlem izolatörleri için ve daha yakın zamanda oda / tesis dekontaminasyonu için güvenilir bir alternatif olarak kullanılan kuru bir gazlı yöntemdir.