Tahta Kurusu İlaçlama

  • Tahta Kurusu İlaçlama

    Tahta kurusu ilaçlama işlemleri sırasında kullanılan yöntemler değişkenlik gösterir. Ancak genellikle jel ilaçlama yöntemi yaygın şekilde tercih edilir. Jel ilaçlama işlemi sırasında isminden anlaşılacağı üzere jel yapısına sahip kimyasallar kullanılır. Bu jelimsi maddeleri kapan veya tuzak olarak düşünmek pekte yanlış olmaz. Ortamda bulunan jel yapısı belli böcek türlerinin ilgisini çekecek yapıya sahiptir. Beslenme gereksinimi bulunan böcekleri çekerek imha edilmesine vesile olmaktadır. Bu sebeple jel ilaçlama yöntemi tahta kurusunu imha etme noktasında yaygın şekilde kullanılır.

    Tahta kurusu ilaçlama işlemleri sırasında kullanılan bir başka yöntem ise sıvı ilaçlama işlemidir. Sıvı ilaçlama işlemi isminden belli olacağı üzere likit yapıya sahip kimyasal madde ile yapılır. Belli böcek türleri üzerinde çok etkili olması sebebiyle ilaçlama sektöründe yaygın şekilde tercih edilmektedir. Kullanılan yöntemler içerisinde kokulu ve kokusuz ilaçlama biçimleri de önemlidir. Kokulu şekilde bulunan kimyasallar kokusu ile ortamdaki haşereleri imha edecek güce sahiptir. Ancak insanlara zarar verme riski olması sebebiyle ortamın bir müddet terk edilmesi gerekir. Kokusuz ilaçlamada ise ortamın terk edilmesine gerek yoktur.